Zevende vergadering Wijkplatform

Een paar dagen na het Wijkfeest was alweer de zevende vergadering van het Wijkplatform Schilderskwartier, MET de overlegpartners, dus we zaten met de politie, de gemeente, jeugdwerk en GroenWest aan tafel. Als eerste werd het vaststellen van de Verkeersvisie gemeld en een bijeenkomst over de Verkeersdoorstroming Woerden West. Na een goed gesprek over orde en veiligheid was de evaluatie van de Wijkschouw aan de beurt. Hans Zwarteveen van de gemeente Woerden heeft serieus alle op- en aanmerkingen genoteerd inclusief foto.  En daarna aangegeven wat is / wordt gedaan om  de geconstateerde manco’s op te lossen. Hij oogstte lof voor zijn aanpak en snelle acties, over de nog openstaande kwesties rapporteert hij de volgende maand.

Tenslotte werd de 22e editie van het Wijkfeest geëvalueerd. Eigenlijk was de regen een spelbreker, maar was het verder gezellig druk en heeft de commissie veel geleerd van wat kleine onregelmatigheden. Monique gaf aan alweer te bruisen van ideeën. Niettemin waren de geluiden erg positief en klonk een warm applaus op: je zult er maar voorstaan om als nieuweling het stokje over te nemen van ervaren krachten, die het al 21 jaar achter elkaar hebben gedaan !

Schrijf maar vast in je agenda: zaterdag 15 september, 23e Wijkfeest Schilderskwartier !