TONK

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE KOSTEN

Door de coronamaatregelen zijn banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Als het inkomen -of een deel ervan- is weggevallen, kunnen financiële problemen ontstaan. Het betalen van vaste lasten, zoals woonkosten, kan dan in het gedrang komen. Om dit te ondervangen, is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in het leven geroepen door de overheid. Ferm Werk voert de regeling uit voor inwoners van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater.

Wat is de TONK?
De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand en valt hierdoor onder de Participatiewet. Het is een tegemoetkoming in de kosten van huur of hypotheek en zorgverzekering.
De regeling is tijdelijk en geldt voor de maanden januari tot en met juni 2021. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 maart tot en met 31 juli 2021, ook met terugwerkende kracht.

Wat zijn de voorwaarden voor de TONK?
Om in aanmerking te komen voor een TONK-uitkering moet de aanvrager voldoen aan deze voorwaarden:
• Op dit moment is er veel minder inkomen dan vóór de coronacrisis.
• Dit verlies aan inkomen komt door de coronamaatregelen.
• Het inkomen zal de komende maanden naar verwachting niet stijgen.
• Het actuele inkomen en de beschikbare geldmiddelen zijn onvoldoende om de vaste lasten te betalen.

TONK als laatste mogelijkheid
Als er (mogelijk) recht bestaat op een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, dan moet die eerst worden aangevraagd. Komt iemand niet in aanmerking voor een andere regeling of is er met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw vaste lasten te betalen? Dan kan er recht bestaan op de TONK-uitkering. Voor ondernemers met een Tozo-uitkering kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?
De hoogte van de TONK-uitkering hangt af van de situatie maar is niet hoger dan € 500 per maand. Om de hoogte te berekenen kijken we naar:
• De hoogte van de woonkosten en de premie van de zorgverzekering.
• Het inkomen op dit moment.
• Welk deel van de kosten iemand zelf nog kan betalen met dit inkomen (de draagkracht).

Procedure aanvraag TONK-uitkering
Een TONK-uitkering wordt aangevraagd met een speciaal aanvraagformulier. Dit is te downloaden van de website van Ferm Werk. Op verzoek wordt het toegestuurd. Volledig ingevulde en ondertekende formulieren, voorzien van de gevraagde bewijstukken, kunnen per post of e-mail worden opgestuurd naar Ferm Werk.
De TONK-uitkering wordt toegekend voor het aantal maanden dat deze nodig is, maximaal 6 maanden dus. Het bedrag wordt na toekenning in één keer uitbetaald.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9:00 tot 12:00 uur bellen met Ferm Werk: (0348) 497 000
Of stuur een e-mail naar info@fermwerk.nl

1 gedachte over “TONK”

  1. Pingback: Ondersteuning via TONK – Wijkplatform Schilderskwartier

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *