Logeerhuis zoekt vrijwilligers

Het Woerdense Logeerhuis Bredius is nu driekwart jaar open. Bijna 40 mensen logeerden intussen één of meerdere periodes in het Logeerhuis. Wat is het Logeerhuis Bredius ?

“Een logeerhuis zoals we dat nu in Woerden hebben, is redelijk uniek in Nederland“, vertelt Mirjam Bijlenga, directeur van het Logeerhuis. “Dat heeft vooral te maken met de doelgroep: thuiswonende chronisch zieke mensen (met bijvoorbeeld een vorm van dementie, Parkinson of MS). Mensen die thuis vaak grotendeels verzorgd worden door hun naasten, en voor wie het fijn is als die naasten de zorg tijdelijk en vertrouwd kunnen overdragen”.

“We zijn op zoek naar mensen die een ander graag een leuke dag bezorgen, iets voor een ander willen betekenen en daarbij ook niet schrikken van lichte zorgtaken”, aldus Bijlenga. “Het Logeerhuis is absoluut geen zorginstelling. Integendeel: het is een huiselijke omgeving, waar plezierig met elkaar samenleven belangrijk is. Logés genieten van de dagelijkse aandacht of de (kleine) activiteiten die ze nog wel kunnen en willen. Hun welzijn en hun wensen staan bij onze vrijwilligers voorop.
Daarnaast zoeken we mensen die óók of misschien zelfs liever alleen in de nacht ‘werken’. Daarbij gaat het om ‘slaapdiensten’, diensten waarbij de vrijwilliger in huis blijft en op afroep voor de logés beschikbaar is. Er zijn altijd mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen maar overdag druk zijn met werk of gezin. Voor hen is vrijwilligerswerk in de nacht soms beter passend”.

Bijzonder werk, je bent echt nodig!
Vrijwilligers geven aan dat het werk in het Logeerhuis hen veel voldoening geeft. Naast de dagelijkse zorg voor de logés zijn er vaak bijzondere ontmoetingen en gesprekken. Heeft een bewoner veel extra zorg nodig, dan wordt die geboden door de wijkverpleging.

Veronica Groen in ’t Wout, één van de coördinatoren: “Vrijwilligers realiseren zich dat iemand maar een korte periode bij ons is, maar dat het thuis de mantelzorger is, die de zorg élke dag op zich neemt. Dan voelt het goed te weten dat de mantelzorger even lekker kan uitrusten op een welverdiende vakantie, of gewoon thuis weer eens de tijd heeft met vriendinnen af te spreken en nieuwe energie op te doen. De positieve reacties van logés en hun mantelzorgers laten zien dat deze vorm van ondersteuning zeer welkom is in onze samenleving. Steeds meer mensen met een chronische ziekte wonen langer thuis en hebben tegelijk ook meer zorg en aandacht nodig, wat vaak neerkomt op de schouders van hun naasten.”

Opleiding vóór vrijwilliger start
Vrijwilligers worden goed voorbereid op hun taak. De vrijwilliger start met een opleiding van enkele dagdelen, zodat hij of zij goed weet wat er verwacht wordt en de kennis en vaardigheden meekrijgt die helpen in het werk. Wie belangstelling heeft en zich wil aanmelden of meer informatie wil, kan contact opnemen via 0348 591010 of via info@logeerhuisbredius.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *