Energietransitie

Het begin

Sinds 2017 hangt het Schilderskwartier een spookbeeld boven het hoofd: Aardgasvrij in 2030 ! Dit was “even snel” afgesproken in Den Haag. Daarna werden “even” een aantal informatie-avonden georganiseerd over wat er moest gebeuren: isoleren, zonnepanelen, van het aardgas af en dan kijken naar oplossingen. En al snel ontstond het beeld: alles is goed als het maar all-electric is.Uit één van de presentaties kwam het schrikbeeld naar voren van investeringen tussen de € 40.000 en € 100.000. Terugverdientijd ? Toch wel iets langer dan de gemiddelde hypotheek. Een ander beeld dat werd opgeroepen was van de “klusbussen”. Stel je de file eens voor als een groot deel van de huizen tegelijkertijd oor verschillende aannemers onderhanden worden genomen. Alleen die file rechtvaardigt al een westelijke Randweg …

Dit vraagt om regie van de gemeente. Deze heeft de plicht om haar inwoners te ontzorgen. Wat de energietransitie betreft betekent dit ervoor zorgen dat oplossingen duurzaam, bestendig en financieel haalbaar zijn.

Hoe staat het er nu voor ?

Na de aanvankelijke commotie is het stil geworden. Omdat een aangevraagde subsidie niet is toegekend is een uitgebreide pilot met warmtepompen niet doorgegaan. Op bescheiden schaal zijn een aantal woningen van GroenWest uitgebreid geïsoleerd en voorzien van warmtepompen en zonnepanelen. Het teveel aan opgewekte electriciteit wordt opgeslagen in een aparte batterij.

Op landelijk niveau is met veel tromgeroffel het Klimaatakkoord aangekondigd, waarin is besloten dat Nederland tot aan 2030 55% minder CO2-uitstoot wil realiseren. En dit moet o.m. gebeuren door het opwekken van duurzame, herbruikbare energie (Zon en Wind).

RES : Regionale EnergieStrategie

Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat Nederland wordt opgedeeld in 30 energieregio’s. Binnen iedere energieregio wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Binnen elke energieregio werken inwoners, bedrijven en overheden samen om te bepalen welke keuzes zij maken. Die keuzes worden vastgelegd in een Regionale Energiestrategie (RES).

Een nadere uitleg van de RES vindt u in deze animatie. De specifieke bijdrage / inspanningen van de gemeente Woerden vindt u hier.

Afwegingskader

Gemeente Woerden onderzoekt hoe en onder welke voorwaarden het mogelijk is om grootschalig duurzame energie op te wekken. De gemeente is hiervoor ook in gesprek gegaan met inwoners.

Er is bijvoorbeeld gesproken over wat belangrijk is, welke ideeën en zorgen er zijn en welke gebieden we willen beschermen. Samen met onder andere technische en ruimtelijke analyses wordt dit vastgelegd in het Afwegingskader Grootschalige Duurzame Energie.

Het Afwegingskader is de basis voor de bijdrage van Woerden aan de Regionale Energie Strategie (RES). Initiatiefnemers moeten zich aan het Afwegingskader houden. De gemeenteraad besluit over het Afwegingskader en de RES. Zo bepalen we samen onder welke voorwaarden windmolens en zonnevelden mogelijk zijn in onze gemeente, welke gebieden we willen beschermen en hoe Woerden bijdraagt aan de RES.

De Warmtevisie

Parallel hieraan is een proces opgestart om de Warmtevisie vast te stellen van de gemeente Woerden. Hier gaat het erom welke duurzame warmtebronnen te gebruiken zijn voor het verwarmen van wijken en gebouwen.

Veel mensen in onze gemeente zijn hier al mee aan de slag. Inwoners leggen zonnepanelen op hun daken, ontwikkelaars bouwen duurzame huizen en de gemeente verduurzaamt haar organisatie. Maar om uiteindelijk de gehele gemeente Woerden duurzaam warm te houden is meer nodig. Samen met bewoners, ondernemers en instanties wil de gemeente een plan maken om energie te besparen en duurzame alternatieven te vinden voor aardgas om duurzaam te verwarmen. Naast duurzaamheid en bestendigheid zullen belangrijke criteria hierbij zijn haalbaarheid, betaalbaarheid en innovatie.

De eerste uitnodigingen zijn al verstuurd, in maart 2021 zullen de gesprekken beginnen. Alle informatie zal beschikbaar komen op een speciale website.