Protocol voor Vergaderingen

Vooraf:

Vergaderingen van het Wijkplatform Schilderskwartier kunnen alleen worden bezocht na inschrijving via de website. Bij inschrijving vermeldt u:
– naam, telefoonnummer, e-mailadres
– u bent vrij van corona-gerelateerde klachten (hoesten, verkoudheid, kortademigheid, koorts)
– uw huisgenoten zijn vrij van corona-gerelateerde klachten (hoesten, verkoudheid, kortademigheid, koorts)
– u gaat akkoord met de vastlegging van deze gegevens

U krijgt van de secretaris bericht terug of u wel of niet kunt deelnemen aan de vergadering. U wordt NIET toegelaten als:
– u NIET vrij bent van klachten
– het maximum aantal deelnemers aan de vergadering is bereikt
Deze beslissing wordt u vooraf per e-mail toegestuurd.

De aanmeldingen worden tot een aparte lijst samengevoegd, welke zowel dient als controle bij binnenkomst als eventuele ondersteuning bij bronnen- en contactonderzoek achteraf.

Op de avond van de vergadering:

Voor de vergadering worden de recreatieruimte en de wachtruimte van De Plint ingericht inclusief beamer en geluidsinstallatie. Tafels en stoelen staan in een U-opstelling met een tussenruimte tussen de tafels onderling. Het is NIET toegestaan deze opstelling te veranderen.

In het voorportaal van De Plint kan maximaal één persoon tegelijk de handen ontsmetten, andere deelnemers dienen buiten te wachten.

Nadat u bij de ingang van De Plint uw handen heeft ontsmet meldt u zich bij de secretaris. Deze controleert of u inderdaad bent aangemeld en stelt ter controle nogmaals de gezondheidsvragen. Bent u niet aangemeld of heeft u klachten over uw gezondheid of die van uw huisgenoten, dan kan de secretaris u de toegang ontzeggen.

Om onnodig verkeer te voorkomen gaat u bij binnenkomst direct naar een lege stoel en neemt u plaats. Dit voor uw eigen veiligheid en die van de andere deelnemers aan de vergadering.

Na afloop van de vergadering:

Na afloop van de vergadering krijgt u van de secretaris aanwijzingen over het verlaten van de ruimte. Let er ook hierbij op, dat u 1,5 meter afstand houdt van uw voorgang(st)er. Voordat u het pand verlaat kunt u nogmaals uw handen ontsmetten in het voorportaal.

De lijst van aanwezigen wordt maximaal 3 maanden bewaard ten behoeve van bronnen- en contactonderzoek door de GGD – indien noodzakelijk – en daarna vernietigd.