Bomenkap door Oasen

Oasen heeft ons gevraagd onderstaande aankondiging met u te delen:

Graag informeren wij u over de noodzakelijke kapwerkzaamheden die we in de week van 15 tot en met 19 februari gaan uitvoeren op ons terrein. Een aantal bomen moeten plaats maken voor de toekomstige bouwwerkzaamheden. Een aantal andere bomen worden gerooid, omdat deze in slechte toestand verkeren of dood zijn. Het gaat in totaliteit om 15 bomen. Wellicht heeft u opgemerkt dat er recent reeds werk is verricht. Dit was vanwege stormschade en staat los van bovengenoemde werkzaamheden.

Zicht op het station

In een vorige bewonersbijeenkomst zijn er zorgen geuit over het zicht op het gebouw. Door het weghalen van bomen kijken sommige bewoners nu meer uit op het zuiveringsstation dan voorheen. Door aanvullende kap van bomen ontstaat er mogelijk meer zicht op het station. Daarom is er gevraagd of de kap van bomen zoveel als mogelijk beperkt kan worden.  

Alleen noodzakelijk onderhoud

Oasen heeft nader onderzoek laten doen naar de huidige staat van de bomen. Uit dat onderzoek blijkt dat we helaas meer bomen moeten kappen omdat deze bomen in zeer slechte staat of dood zijn. Wij houden zeker rekening met uw wensen. Daarom zullen we enkel het noodzakelijke werk uitvoeren dat nodig is om de veiligheid te waarborgen én verder te kunnen met de voorbereidingen op de bouw. De rest van het onderhoud pakken we op als we het bestaande zuiveringsstation gaan slopen en starten met de nieuwe terreininrichting. De terreininrichting is vergunningplichtig en u wordt betrokken bij de totstandkoming van deze inrichting.  

Start overige bouwwerkzaamheden

Daarnaast is de bouwweg vergunning eind vorige week door de gemeente gepubliceerd. Daarmee hebben we meer zicht op een startdatum voor het project. We gaan nu het omgevingsmanagement rond de bouw optuigen en komen binnenkort weer in de lucht.

Vragen?

Heeft u vragen over deze aankondiging? Dan ben ik uiteraard bereid een toelichting te geven. Ik wens u nog een prettige dag toe.

Rinke Hilbrandie rinke.hilbrandie@oasen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *