Agenda woensdag 16 september 2020

Datum  16 september 2020
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20A
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (19 februari 2020) / Aktiepunten
 3. Introductie nieuwe wijkwethouder: Arthur Bolderdijk
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Terugkoppeling Werkgroepen:
  1. Grijs & Groen
  2. SamenZijn – SamenDoen / De Plint
  3. Buurtwerk – Rolf de Jong
 6. MOP – strategische heroriëntatie
 7. Rembrandtbrug – standpunt Wijkplatform
 8. Jubileum manifestatie 21 oktober 2020
 9. Rondvraag
 10. Sluiting