Notulen van vergaderingen: 2021

Het Wijkplatform Schilderskwartier vergadert zo’n 10 keer per jaar in het wijkgebouw De Plint. 

In het actuele vergaderschema zijn de vergaderingen van het lopende jaar vermeld. Van de afgelopen vergaderingen zijn tevens de agenda en het verslag opgenomen.

In dit overzicht vindt u de vergaderverslagen van 2021.