En de winnaar is …

Het was net niet droog, maar dat weerhield ons er niet van op zoek te gaan naar het mooist versierde huis in onze wijk. We hebben er tenslotte een heuse oorkonde voor gemaakt. Op de Nieuwendijk en ’s-Gravensloot kwamen we al de nodige versierde bomen tegen, ook de Cornelis Troostlaan (Jacko’s “krantenwijkje”) bood een vrolijke aanblik, evenals de flats Tournoysveld en Gravenhof.
Maar zeg nu zelf, het huis van de familie Stokhof aan de Willem Tholenstraat was toch wel het mooist en meest uitbundig versierd. Vandaar ook dat we daar aan de verraste bewoners de Oorkonde van het Wijkplatform mochten uitreiken.

Dank aan de organisatie en de fotograaf, Henk Wit.