Aanmelding voor 13 oktober

Op woensdag 13 oktober 2021 is er een speciale jubileumavond, waarin we terugkijken op 25 jaar Wijkplatform Schilderskwartier. Dit doen we op een interactieve manier samen met Mariëtte van Slagmaat in de Kruiskerk en we sluiten af met een drankje. Deze avond is vrij toegankelijk met inachtneming van het beleid t.a.v. corona. U kunt zich tot 10 oktober aanmelden.

Nota Bene:

Vanaf 25 september gelden er maatregelen voor het bezoeken van “evenementen”. Voor deze avond houdt dit in, dat u uitsluitend toegang kunt krijgen met een geldig vaccinatiebewijs, herstel- of testbewijs in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. Dit kan zijn via de CoronaCheck-app of een papieren bewijs.

    Ondergetekende

    meldt zich aan voor de buitengewone vergadering van het Wijkplatform op 13 oktober 2021:

    Ik heb GEEN corona-gerelateerde klachtenMijn huisgenoten hebben GEEN corona-gerelateerde klachtenIk ga akkoord met de vastlegging van mijn gegevens voor maximaal 3 weken