Agenda 13 maart

Datum 13 maart 2019
Aanvang 20:00 uur
Locatie De Plint, Jozef Israëlslaan 20
Samenstelling De vergadering is MET overlegpartners
 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag vorige vergadering (20 februari 2019) / Aktiepunten
 3. Mededelingen / Ingekomen post:
  1. Integraal Veiligheidsplan
   1. Veiligheidsplan
   2. Uitvoeringsplan
  2. Meerjarig OnderhoudsProgramma 2019-2022
   1. Uitnodiging bijeenkomst 
   2. Themapagina MOP
   3. Meerjarig OnderhoudsProgramma
 4. Punten van en voor de Wijkagent
 5. Wijkschouw 2019
 6. Stand van zaken
  1. Wijkagenda 2017-2018
   1. Veiligheid
   2. Grijs & Groen
   3. Samen Zijn – Samen Doen
  2. Wijkagenda 2019-2020
 7. Agendapunten volgende vergadering
 8. Rondvraag
 9. Sluiting