Aanmelding BBQ 18 augustus 2023

    Ondergetekende

    meldt zich aan voor de barbecue van het Wijkplatform op 18 augustus 2023.